HMS

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer
  • Utarbeidelse av rutiner og sjekklister
  • Kjemikalier og stoffkartotek
  • Oppdatering og vedlikehold av HMS-system
  • HMS-opplæring for verneombud, ledere og AMU medlemmer

Hva er HMS?

Systematisk HMS-arbeid er nøkkelen til å oppfylle krav, skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø, samt styrke din bedrifts omdømme.

Godt HMS-arbeid er ikke bare et krav, det er en investering i trygghet, effektivitet og omdømme. Ved å velge våre HMS-løsninger tar du det første skrittet mot en arbeidsplass der ansatte beskyttes, miljøet ivaretas, og myndighetskrav oppfylles. Vi gjør HMS forståelig og tilgjengelig, fra risikovurderinger til systematisk HMS-arbeid, uten at det trenger å være komplisert.

  • Skreddersydde HMS-planer
  • Digitalt HMS-system
  • Opplæring og støtte
  • Effektiv internkontroll

Hva vi kan hjelpe med ?

Kartlegging og risikovurdering
HMS-kurs
Etablering og vedlikehold av HMS-system
HMS-rådgivning

Skreddersydde HMS-Planer: Våre eksperter utvikler skreddersydde HMS-planer som er både praktiske og juridisk korrekte. Fra risikovurderinger til implementering gir vi deg verktøyene du trenger for å håndtere HMS-effektivt gjennom hele virksomheten.

Digital HMS-Plattform: Med vår brukervennlige digitale HMS-plattform blir dokumentasjon og oppfølging enkelt. Vi hjelper deg med å overholde gjeldende lover og forskrifter, og sikrer at din bedrift er i forkant når det gjelder HMS-standarder.

Opplæring og Støtte: Våre HMS-kurs, utviklet internt, gir nødvendig kunnskap for ledere, verneombud og ansatte. Vår innleide HMS-spesialist står også klar til å gi skreddersydd støtte når du trenger det, fra risikovurderinger til avvikshåndtering.

Effektiv Internkontroll: Med vårt prosessbaserte HMS-styringssystem får du tilgang til omfattende HMS-kompetanse. Vi hjelper deg med planlegging, utførelse, kontroll og forbedring av internkontrollen, slik at du kan oppnå optimal sikkerhet.

 

Kontakt oss i dag for å styrke din bedrift gjennom våre helhetlige HMS-tjenester. Sammen skaper vi en arbeidsplass som prioriterer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alle nivåer.

 

Hvorfor velge oss?

Rådgivere med lang erfaring
Praktisk tilnærming
Timebasert og fleksibel løsning
Tilgjengelig når du trenger oss

Kontakt oss