Avvikshåndtering

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på krav i lover, forskrifter og interne rutiner.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å jobbe kontinuerlig med dette.

Et levende avvikssystem er en del av internkontrollen. For at systemet skal fungere må det legges til rette for en HMS-kultur der det ikke bare er godtatt, men også forventet, at det meldes inn avvik.

Systematisk arbeid med avvikshåndtering i HMS-arbeidet kan bidra til:

  • at virksomheten når målene sine
  • hindre at samme avvik skjer flere ganger
  • redusere risiko for uønskede hendelser
  • et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø
  • høyere produktivitet gjennom færre driftsstans, lavere sykefravær, svinn og tap

Kontakt oss