Beredskap 24/7

Gir trygghet for deg, din familie, alle ansatte og virksomheten

  • Alltid ressurser i beredskap som er klare til å bistå ved akutt behov.
  • Bistand ved oppdukkende spørsmål innen sikkerhet og beredskap.
  • Bindeledd politiet og andre myndigheter.
  • Løpende rådgivning for beredskapsledelsen.
  • Fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet.

Sikkerhetsledelse har rådgivere med politifaglig spesialkompetanse som utfører tjenester innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering
Beredskap 24/7 gir trygghet for deg, din familie, alle ansatte og virksomheten, og dekker alle faser i en beredskaps- og krisesituasjon – alle dager/hele døgnet. 
Vakthavende har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Kontakt oss