Brannvernkurs

En effektiv økt med stort utbytte.

Kursinnholdet tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

  • Motivasjon for brannvern
  • Brannutviklingen / brannteori
  • Forebyggende tiltak
  • Akutte tiltak ved brann
  • Slokketeknikker
  • Konsekvensene etter brann
  • Praktisk trening

 

Kontakt oss