Byggherrens representant

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Sikkerhetsledelse er en uavhengig og uhildet part med høy kompetanse, som forebygger rollekonflikter. BHR har lang erfaring med systematisk kontroll, dokumentasjon og oppfølging av avvik.

  • Innføre og følge opp tiltak for å verne arbeidstakerne mot farer
  • Ivaretar kravene i byggherreforskriften
  • Timebasert og fleksibel løsning
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss