Grunnkurs i arbeidsmiljø (2 dager)

Målgruppe

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg
 • Ledere på alle nivå i virksomheten

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.
 • Være i stand til å utøve din rolle i HMS-arbeidet på en forsvarlig måte, slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i din virksomhet.

Kursinnhold

1. Arbeidsmiljøloven 
  • Formål, innhold og struktur
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
  • Verneombudets funksjon og oppgaver
  • Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) funksjon og oppgaver
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

  • HMS-lovgivningen
  • HMS-mål
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Avvikshåndtering
  • Revisjon
3. Arbeidsmiljøfaktorene
  • Organisatorisk arbeidsmiljø
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Ergonomiske faktorer
  • Kjemiske og biologiske faktorer
  • Psykososialt arbeidsmiljø

4. Verneombudsrollen  

5. Varsling av kritikkverdige forhold

6. Sikkerhetsfaktorer i arbeidslivet

  • Vold og trusler
  • Sikkerhet og beredskap

7. Inkluderende arbeidsliv. Sykefravær og nærversarbeid.

8. Rus og avhengighet (AKAN)

Kursets arrangeres i tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer for opplæring av verneombud og medlemmer av AMU. Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert.

Kontakt oss