HMS-kurs for ledere

Målgruppe

 • Daglige leder
 • Styreleder 
 • Mellomleder/ avdelingsleder/ teamleder
 • Andre som i sin funksjon er satt til å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.
 • Være i stand til å utøve din rolle i HMS-arbeidet på en forsvarlig måte, slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i din virksomhet.

 

Kursinnhold

1. Arbeidsmiljøloven 
  • Formål, innhold og struktur
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
  • Verneombudets funksjon og oppgaver
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

  • HMS-lovgivningen
  • HMS-mål
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Avvikshåndtering
  • Revisjon
3. Arbeidsmiljøfaktorene
  • Organisatorisk arbeidsmiljø
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Ergonomiske faktorer
  • Kjemiske og biologiske faktorer
  • Psykososialt arbeidsmiljø

4. Varsling av kritikkverdige forhold

5. Inkluderende arbeidsliv
  • Nærværsarbeid
  • Oppfølging av sykemeldte

Kursets arrangeres i tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer for HMS-opplæring for ledere. Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert.

Kontakt oss