HMS-rådgivning

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Ivaretar alle pålagte krav i HMS-lovgivningen
  • Jobber målrettet med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær
  • Skaper HMS-kultur på arbeidsplassen. Effektive og varige tiltak til høy kostnytteverdi
  • Timebasert og fleksibel løsning
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss