HMS-revisjon

HMS-revisjonen har som formål å avdekke om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav. HMS-revisjon bidrar til å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt.

Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av dere, enten som byggherre eller entreprenør.

  • Revisjonsplan med formål og gjennomføring
  • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler
  • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak

Kontakt oss