HMS-system

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Ivaretar alle pålagte krav i HMS-lovgivningen
  • Jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær
  • Skaper HMS-kultur i prosjekter
  • HMS-maler
  • Vedlikehold av rutiner

Kontakt oss