Kartlegging og risikovurdering

Alle virksomheter har forhold som kan føre til skader eller helseplager hos arbeidstakerne. For å sikre at ingen blir skadet eller syke av jobben, skal alle disse forholdene kartlegges, forebygges og følges opp.

Risikovurdering kan gjøres på ulike måter. Det finnes ikke én bestemt risikovurderingsmetode som passer til alle typer arbeid, risikoforhold eller virksomheter.

 

Risikovurdering omfatter:

  • En systematisk kartlegging og vurdering av alle forhold i arbeidet som kan føre til personskader, helseplager eller sykdom
  • Et systematisk arbeid med å identifisere og vurdere effekten av tiltak som kan redusere risikoen ved disse forholdene


Metodevalget må bygge på:

  • Formålet med risikovurderingen
  • Hva som skal risikovurderes
  • Hvor detaljert risikovurderingen skal være

I tillegg bistår vi dere med å tilpasse framgangsmåten, omfanget og innholdet i risikovurderingen til deres virksomhet.

Kontakt oss