Koordinator for prosjektering

Tilgjengelig når du trenger oss, vi påser at SHA/HMS blir ivaretatt i prosjekteringsfasen.

  • Sørger for informasjonsflyt mellom prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
  • Kartlegging av rest-risiko som innarbeides i tilbudsgrunnlaget
  • Sørger for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss