Koordinator for utførelse

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.

  • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging
  • Følger opp risikoforhold og at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Følger opp tidsplaner for arbeidsoperasjonene, koordinerer samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene og sørger for at det føres oversiktslister
  • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss