Påseplikten

Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller.

  • Selvutviklet konsept for kontroll av påseplikten
  • Ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør
  • Timebasert og fleksibel løsning
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss