Risikovurdering

Vi hjelper virksomheter med risikovurdering og kartlegging av forhold som kan føre til skader eller helseplager hos arbeidstakerne. For å sikre at ingen blir skadet eller syke av jobben, skal alle disse forholdene kartlegges, forebygges og følges opp.

Risikovurdering kan gjøres på ulike måter. Det finnes ikke én bestemt risikovurderingsmetode som passer til alle typer arbeid, risikoforhold eller virksomheter. Vi tilpasser kurset til deres behov.

Kontakt oss