SHA-plan

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Sparer hovedbedrift og aktørene for unødig tidsbruk.
  • Funksjonell SHA-plan med tilknyttede dokumenter for underentreprenører.
  • Sikrer en standardisering av SHA-arbeidet for alle aktørene i prosjektet.
  • Bidrar på en enkel måte til å ivareta lovpålagte krav.

Kontakt oss