SHA-rådgiver

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Sørger for at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom hele prosjektet
  • Utarbeider og oppdaterer løpende SHA-planen for prosjektet
  • Selvutviklet SHA-system med tilhørende dokumenter, dette er tidsbesparende
  • Timebasert og fleksibel løsning
  • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Kontakt oss