SHA

Ivaretar kravene i byggherreforskriften

  • SHA-plan
  • SHA-koordinator
  • HMS i bygg og anlegg

Hva er SHA?

SHA er en forkortelse for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, og er sentralt i enhver bygg- og anleggsprosessVårt dedikerte team bistår dere med en funksjonell og velutviklet SHA-plan, som ikke bare er et krav fra myndighetene, men også en avgjørende komponent for å sikre trivsel, sikkerhet og trygghet på bygge- og anleggsplassen. 

Byggherreforskriften gir klare retningslinjer for byggherrens ansvar knyttet til arbeidernes sikkerhet og trivsel gjennom hele prosessen – fra planlegging til utførelse. Der begrepet HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) dekker alle arbeidsplasser, gjelder SHA spesifikt i bygge- og anleggsmiljøet. SHA-begrepet brukes eksklusivt innenfor denne bransjen.

En velutviklet SHA-plan er nøkkelen til å håndtere risiko forbundet med bygg- og anleggsarbeid på en trygg og forsvarlig måte. Vår ekspertise sikrer at planen utarbeides grundig i planleggingsfasen, og fungerer som et uvurderlig verktøy gjennom hele utførelsesfasen. I Sikkerhetsledelse forstår vi viktigheten av å skape SHA-planer som er både praktiske og juridisk korrekte.

SHA-plan

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.

Byggherrens representant

Sikkerhet, helse og miljø skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeid.

SHA-rådgiver

Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav.

Koordinator for prosjektering

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.

Forskjellen mellom HMS og SHA i bygg- og anleggsbransjen har skapt forvirring, og vi vet at bedrifter ønsker bistand til å dokumentere systematisk HMS-arbeid. Som anerkjente eksperter på området kan vi bistå virksomheter med å sikre oversikt og effektivitet i daglig drift.

Sikkerhetsledelse tilbyr et omfattende utvalg verktøy i HMS-arbeidet, skreddersydd etter behov. Vår fagsupport, systemer for avviks- og forbedringsarbeid og kurs – både åpne og interne – sikrer at din virksomhet oppfyller alle krav og gir deg tryggheten i et komplett system for HMS og SHA i bygg- og anleggsbransjen.

Hvorfor velge oss?

Rådgivere med lang erfaring
Praktisk tilnærming til faget
SHA
Alltid tilgjengelig
Fokus på enkelhet og handlekraft

Kontakt oss