Verneombudskurs Rosenholm Campus

 

Internt verneombudskurs for «Rosenholmere»
Dato:                    torsdag 7. og fredag 8. mars
Klokkeslett:          09.00 – 15.00 begge dager
Kursrom:              Lienga, Rosenholm Campus
Pris:                     3900,- inkl. kursbevis og kursmateriell.
Påmelding:          Send en epost til jtt@sikkerhetsledelse.no

 

Kurset er tilpasset arbeidsmiljø i kontorvirksomheter. I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Kursinnhold:

 • Roller i HMS-arbeidet
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • HMS-lovgivningen
  • HMS-mål
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Avvikshåndtering
 • Aktuelle arbeidsmiljøfaktorer
  • Organisatorisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Kjemiske og biologiske faktorer
  • Sikkerhetsfaktorer i arbeidsmiljøet

 

For å delta på verneombudskurs med kortere opplæringstid enn 40 timer skal dette avtales. Avtalen skal være skriftlig. Ta kontakt dersom dere ønsker bistand til utforming av en slik avtale.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/3/3-19/

Kontakt oss