DIN PÅLITELIGE SAMARBEIDSPARTNER INNEN HMS OG SHA

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er avgjørende for et trygt og trivelig arbeidsmiljø. Ta kontakt for en hyggelig samtale.

SHA

Ivaretar kravene i byggherreforskriften

0 +
Års erfaring
0 +
Trygge kunder
  • SHA-plan
  • SHA-koordinator
  • HMS i bygg og anlegg

HMS

Tilgjengelig når du trenger oss, for å sikre en trygg og effektiv arbeidsplass.

  • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer
  • Utarbeidelse av rutiner og sjekklister
  • Kjemikalier og stoffkartotek
  • Oppdatering og vedlikehold av HMS-system
  • HMS-opplæring for verneombud, ledere og AMU medlemmer
Koordinator for utførelse

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning. Ta kontakt idag.

Byggherrens representant

Sikkerhet, helse og miljø skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeid.

HMS-rådgiver

Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav.

Koordinator for prosjektering

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.

Tjenester

Sikkerhetsledelse har omfattende erfaring og tilbyr et bredt spekter av tjenester som vil bistå deg.

SHA-Rådgiver
HMS-rådgiver
Prosjektstøtte